Ý tưởng cho một doanh nghiệp thành công

Ý tưởng cho một doanh nghiệp thành công

Tạo ra một mô hình kinh doanh không chỉ đơn giản là hoàn thành kế hoạch kinh doanh của bạn hoặc xác định những sản phẩm nào cần theo đuổi. Đó là về việc lập bản đồ về cách bạn sẽ tạo ra giá trị liên tục cho khách hàng của mình.

Ý tưởng kinh doanh của bạn sẽ bắt đầu ở đâu, nó sẽ tiến triển như thế nào, và khi nào bạn sẽ biết bạn đã thành công? Làm thế nào bạn sẽ tạo ra giá trị cho khách hàng? Làm theo các bước đơn giản sau để đảm bảo một mô hình kinh doanh mạnh mẽ.

  1. Xác định đối tượng cụ thể của bạn.

Nhắm mục tiêu khán giả rộng rãi sẽ không cho phép doanh nghiệp của bạn khám phá những khách hàng thực sự cần và muốn sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

xac-dinh-doi-tuong-cu-the

Thay vào đó, khi tạo mô hình kinh doanh của bạn, thu hẹp đối tượng của bạn xuống còn hai hoặc ba người mua chi tiết.

  1. Thiết lập quy trình kinh doanh.

Trước khi doanh nghiệp của bạn có thể hoạt động, bạn cần phải hiểu về các hoạt động cần thiết để làm mô hình kinh doanh của bạn hoạt động.

thiet-lap-quy-trinh-kinh-doanh

Xác định các hoạt động kinh doanh chính bằng cách xác định khía cạnh cốt lõi của việc chào hàng của doanh nghiệp. Bạn có trách nhiệm cung cấp dịch vụ, vận chuyển sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn không?

  1. Ghi lại các nguồn lực kinh doanh chính.

Công ty của bạn cần thực hiện các quy trình hàng ngày, tìm khách hàng mới và đạt được các mục tiêu kinh doanh như thế nào?

nguon-luc-kinh-doanh

Tài liệu tài nguyên kinh doanh thiết yếu để đảm bảo mô hình kinh doanh của bạn được chuẩn bị đầy đủ để duy trì các nhu cầu của doanh nghiệp của bạn.

  1. Phát triển một đề xuất giá trị mạnh.

Công ty của bạn sẽ nổi bật trong số các đối thủ cạnh tranh như thế nào? Bạn có cung cấp một dịch vụ sáng tạo, sản phẩm mang tính cách mạng hoặc một sự xoắn mới trên một yêu thích cũ?

Thiết lập chính xác những gì doanh nghiệp của bạn cung cấp và tại sao nó tốt hơn đối thủ cạnh tranh là sự khởi đầu của một đề xuất giá trị mạnh mẽ.

  1. Xác định các đối tác kinh doanh chính.

Không có doanh nghiệp nào có thể hoạt động đúng đắn (không kể đến các mục tiêu đã được thiết lập) mà không có các đối tác chính đóng góp vào khả năng phục vụ khách hàng của doanh nghiệp.

doi-tac

Nếu bạn đang kinh doanh các phụ kiện thể thao, bạn có thể hợp tác với các đối tác kinh doanh khác về mảng này như thực phẩm hoặc nước uống. Cho khách hàng thấy Tầm quan trọng của nước khoáng đối với vận động viên vừa quảng cáo cho doánh nghiệp bạn vừa hỗ trợ cho đối tác của bạn

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.