Kinh doanh xuất- nhập khẩu

hoat dong kinh doanh xuat nhap khau

Với thời đại công nghệ phát triển, đất nước mở cửa hội nhập, ngoại thương với các quốc gia và vùng lãnh thổ  trên thế giới. Quá trình tự cung tự cấp trong nước đã hạn chế, thay vào đó  là quá trình xuất nhập khẩu. Đây không phải là ngành mới vì nó đã xuất hiện cách đây rất lâu, nhưng chỉ có một số người tham gia làm việc trong ngành mới có thể hiểu rõ.

1 Tiềm năng thuận lợi của ngành xuất nhập khẩu

+ Đối với đặc điểm về khí hậu, đất đai, nguồn giống, kĩ thuật, trình độ công nghệ,.. của một số nước không phải mặc hàng não cũng có thể sản xuất ra. Vì vậy đòi hỏi nhu cầu phải nhập khẩu từ các nước khác để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

 

hoat dong kinh doanh xuat nhap khau

 

+ Một số mặc hàng gắng liền với tên tuổi của quốc gia, thay vì tự làm ra sản phẩm ta nhập từ chính các nước làm ra nó như vậy sẽ đẳng cấp chất lượng hơn.

+ Một số sản phẩm nếu ta nhập từ nước ngoài lại có chi phí thấp hơn tự sản xuất trong nước.

2 Các loại hình doanh nghiệp

+ Công ty quản lý xuất khẩu sẽ hộ trợ cho các công ty có sản phẩm muốn xuất khẩu ra thị trường nước ngoài mà không biết phải làm như thế nào.

 

kinh doanh xuat nhap khau

 

+ Công ty kinh doanh xuất khẩu, hộ sẽ  tìm hiểu thị trường nước ngoài, tìm kiếm các mặt hàng thị trường quốc tế ưa chuộng, sau đó tìm nguồn hàng trong nước và xuất ra ngoài nước.

Kinh doanh xuất nhập khẩu  là loại hình kinh doanh xuất hiện trong thời đại kinh tế mở cửa và hội nhập.Thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước trong đó có tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

Để trở thành một nhà buôn quốc tế không phải là điều đơn giản. Cần tích lũy những kĩ năng và kiến thức cần thiết. Nhạy bén trong nắm bắt thông tin thì trương toàn cầu. Có những chiến lược kế hoạch rõ ràng. Những ai muốn lập nghiệp và muốn thành công trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng thì phải tích lũy cho mình thật nhiều kinh nghiệm và vốn sông, không ngừng  học tập.

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.