XU HƯỚNG KINH DOANH KHỞI NGHIỆP NỔI BẬT NĂM 2017

Những năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh ở Việt Nam phát triển theo một xu hướng mới. Đó là xu hướng Start up. Xu hướng này là một cơ hội để các bạn … Read more →

Ý tưởng cho một doanh nghiệp thành công

Tạo ra một mô hình kinh doanh không chỉ đơn giản là hoàn thành kế hoạch kinh doanh của bạn hoặc xác định những sản phẩm nào cần theo đuổi. Đó là về việc lập … Read more →